najbliższa dostawa : niedziela, 27.05 20:00

Regulamin

Sklep KWIETNA.COM prowadzony jest przez firmę:

1. Agata Czarniecka
ul. Wawrzyńca Gałaja 23/5
16-400 Suwałki
NIP: 8441547832

REGON:364396674
konto bankowe: 71 2490 1044 0000 4540 4963 2302,

zwaną dalej "Sprzedającą"

2. Kupującym w sklepie kwietna.com może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie zawierania umów kupna towarów i usług.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia, które realizowane jest po zaksięgowaniu zapłaty za towar na koncie Sprzedającej. Zakupiony towar jest przesyłany na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności towaru, powinien on przesłać na adres Sprzedającej pismo określające niezgodność oraz zawierające oczekiwania co do realizacji zobowiązania.

5. W przeciągu 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

6. Ceny towarów są cenami brutto i nie zawierają kosztów wysyłki. Klient każdorazowo przy składaniu zamówienia jest informowany o kosztach wysyłki.

7. Sprzedająca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.8.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo wglądu, modyfikowania oraz usuwania swoich danych osobowych.

8. O każdej zmianie regulaminu, powstałej z konieczności dostosowania go do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, zarejestrowani Kupujący powiadomieni zostaną każdorazowo drogą elektroniczną. Na wskazany przez Kupującego przy rejestracji adres mailowy zostanie wysłana, minimum 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu, informacja o zakresie zmian. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest zawsze w zakładce "Regulamin". W trakcie realizacji zamówienia oraz w okresie posprzedażowym (rok od daty zakupu na towary używane w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową), Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

9. Sprzedająca zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Chrome wersja 10 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi aktualnymi wersjami JAVA i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

10. W sprawach nieregulowanych regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.

Zarejestruj się

Jeśli utworzysz konto, będziesz mogła dokonywać zakupów sprawniej oraz sprawdzać stan realizacji Twojego zamówienia.

Kontynuuj

Mam już konto